Close

Hoe lang moet ik investeringsvastgoed aanhouden?

Dit is afhankelijk van het type vastgoed en uw eigen investeringsprofiel. Als wij rendementsberekeningen maken, berekenen we deze over een periode van gemiddeld 10 jaar. De waardestijging van het vastgoed moet afgewogen worden tegenover de slijtage van het pand.

NL