Close

Hoe wordt een huurprijs geïndexeerd?

De indexering van de huurprijzen in België wordt berekend met de volgende formule: Je doet de basishuur (dit is de dit is de huurprijs die bij de ondertekening zonder de gemeenschappelijke kosten) maal de nieuwe gezondheidsindex gedeeld door de startindex.  De startindex en de nieuwe index kan je terugvinden op de website van FOD economie.

Link:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie

NL