Close

Is investeren in “jonge” bestaande appartementen een opportuniteit?

investeren nieuwbouw
investeren nieuwbouw

De vastgoedmarkt ondergaat momenteel enkele uitdagingen, maar er is een glanzend zilveren randje voor investeerders die kijken naar jonge gebouwde nieuwbouwappartementen. Ondanks de algemene afkoeling van de markt, blijken jonge bestaande appartementen een gewild alternatief te zijn voor nieuwbouw, volgens de bevindingen van de nieuwste notarisbarometer.

Volgens de recente cijfers van 2023, bedroeg de gemiddelde prijs van een woning in België 322.780 euro, wat een bescheiden stijging van 1,1 procent vertegenwoordigt ten opzichte van het voorgaande jaar. Echter, na correctie voor inflatie, erkennen de notarissen een daling van 1 procent. In het geval van appartementen bedroeg de gemiddelde prijs 264.792 euro, met een stijging van 1,6 procent. Gecorrigeerd voor inflatie wijst dit op een meer optimistische prijsdaling van 0,5 procent.

Een opvallende indicator van de marktontwikkeling is de verminderde verkoopactiviteit. In 2022 werden er nog 248.000 woningen verkocht in België, terwijl dat aantal in 2023 is afgenomen tot 210.000, wat een daling van meer dan 15 procent betekent. In Vlaanderen was de daling zelfs 16,9 procent.

De duurdere nieuwbouw is een opvallend kenmerk van deze marktdynamiek. Het aandeel nieuwbouw is in enkele jaren tijd afgenomen van 20 naar 15 procent, volgens notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. De belangrijkste reden achter deze trend is de groeiende prijskloof tussen nieuwbouw en bestaand vastgoed. Nieuwbouwappartementen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk sneller in prijs gestegen dan bestaande appartementen, deels vanwege steeds strengere energienormen voor nieuwbouw. Deze normen dwingen projectontwikkelaars om te investeren in energiezuinige technologieën zoals zonnepanelen, warmtepompen of geothermie, wat de kosten verhoogt.

Ondanks deze uitdagingen, lijkt er een interessant segment te zijn voor investeerders. Kopers richten zich steeds meer op energiezuinige bestaande appartementen die zo een vier à vijf jaar oud zijn. Deze appartementen scoren goed op het gebied van energiezuinigheid, vaak met een B- of zelfs A-label. Het grote voordeel is dat je zo’n appartement kunt aanschaffen met slechts 3 procent registratierechten, wat een aanzienlijk voordeel is in vergelijking met nieuwbouw. Bovendien is de energetische prestatie gegarandeerd tot 2040.

Hoewel er momenteel lichte tekenen zijn van een herstel op de nieuwbouwmarkt, lopen er nog projecten die kunnen profiteren van het 6 procent btw-voordeeltarief voor sloop en heropbouw. Hoewel dit tarief langzaam uitdooft, biedt het nog steeds kansen voor slimme investeerders. Bart van Opstal waarschuwt echter dat de recente rentedaling weliswaar gunstig is, maar niet voldoende om een drastische verandering teweeg te brengen. Desalniettemin blijft de nieuwbouwmarkt een interessant terrein voor investeerders die op zoek zijn naar langetermijnwaarde en energie-efficiëntie.

FR