Close

Mag jij als verhuurder zomaar de huurprijs verhogen?

Altro Invest
Altro Invest

Als verhuurder speel je een essentiële rol in het bieden van huisvesting aan huurders, en daarbij komen ook verantwoordelijkheden en rechten kijken. Een vraag die vaak opkomt, is of je zomaar de huurprijs kunt verhogen. Laten we dit eens onder de loep nemen.

De Regels

Als verhuurder dien je je bewust te zijn van de regels die het huurcontract regeren. Deze regels zijn vastgelegd in de huurwetgeving en zijn bedoeld om een eerlijk verloop te garanderen. Enkele belangrijke aspecten van het huurcontract zijn onder andere:

  • Het huurcontract moet op papier staan en door zowel de huurder als de verhuurder worden ondertekend.
  • Essentiële informatie zoals de namen en rijksregisternummers van beide partijen, de begin- en einddatum van de huurperiode, de delen van het gebouw die onder de huur vallen, en de huurprijs moeten duidelijk worden vermeld.
  • De verhuurder moet het huurcontract laten registreren, samen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving van de woning.
  • Of er al dan niet een huurwaarborg moet worden betaald, moet ook worden vermeld.

Mag de Huurprijs Verhoogd Worden?

Een verhuurder kan de huurprijs niet zomaar naar eigen goeddunken verhogen. Echter, een verhoging kan worden aangevraagd via een huurprijsherziening. Deze aanvraag moet worden ingediend (idealiter aangetekend) tussen de negende en zesde maand vóór het verstrijken van de huidige driejaarlijkse periode. Het is echter belangrijk om te weten dat huurders niet verplicht zijn om in te stemmen met een verhoging. Als er geen akkoord wordt bereikt, kan de verhuurder tussen de zesde en derde maand voor de vervaldatum naar de vrederechter stappen.

Het Oordeel

In geval van een geschil zal de rechter beoordelen of de aanvraag tot herziening gerechtvaardigd is. Het is dus essentieel voor verhuurders om voldoende bewijsmateriaal te leveren om hun zaak te ondersteunen. Dit heeft met name betrekking op de waarde van de huurwoning.

Een verhoging kan gerechtvaardigd zijn in gevallen zoals:

  • Nieuwe Omstandigheden: Als de waarde van de huurwoning als gevolg van nieuwe omstandigheden met minstens 20% is gestegen, kan een verhoging worden rechtvaardigd.
  • Aanpassingen aan de Woning: Als verbeteringswerken de waarde van de woning met minstens 10% hebben verhoogd, kan een verhoging worden overwogen. Het is echter belangrijk op te merken dat verbeteringswerken die nodig zijn voor de veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid van de woning niet in aanmerking komen.
  • Energiebesparende Werken: Als er energiebesparende werken zijn uitgevoerd na 1 januari 2019, kan dit ook een reden zijn voor een verhoging van de huurprijs, mits de waarde van de woning met 10% is gestegen als gevolg van deze werken.

 

Conclusie

Als je als verhuurder een verzoek tot huurprijsverhoging overweegt, zorg er dan voor dat je goed op de hoogte bent van de wettelijke vereisten en dat je voldoende bewijs hebt om je zaak te ondersteunen. Houd er rekening mee dat huurders niet verplicht zijn om in te stemmen met een verhoging en dat het oordeel van de rechter bepalend is in geval van een geschil.

Neem gerust contact met Altro Vastgoed om uw pand professioneel te verhuren of indien u volledig ontzorgd wenst te worden, dat kan via onze dienst rentmeesterschap, waar wij het volledig beheer en verhuur op ons nemen.

FR