Close

Onze diensten

Wij gaan steeds voor een persoonlijke aanpak

Aankoopbegeleiding

 • Kennismakingsgesprek
 • Zoektocht naar vastgoed volgens vastgelegde criteria
 • Voorstel op maat
 • Plaatsbezoeken
 • Rapport met analyse en waardebepaling vastgoedaanbod (commercieel, technisch en juridisch)
 • Begeleiding aankoopbeslissing
 • Onderhandeling aankoop
 • Begeleiding aankoopovereenkomst
 • Vastgoedbeheer

Rentmeesterschap

Administratief beheer

Verhuur en administratieve opvolging van uw pand

 • Waardebepaling huurprijs
 • Opmaak van een panddossier (EPC, EK, grondplan, …)
 • Professionele publicatie van het pand op de onze website, sociale media en alle  gekende  vastgoedplatforms
 • Inplannen van bezoeken met potentiële huurders met bijhorende screening
 • Opmaak van de huurovereenkomst volgens de recentste wetgeving
 • Registratie huurovereenkomst
 • Huurwaarborg
 • Voorzien van een grondige plaatsbeschrijving alsook de registratie hiervan
 • Overnamedocument voorzien voor gas, water en elektriciteit


Bij einde huurperiode de uittrede organiseren

 • Afhandeling huurwaarborg
 • Voorzien van een grondige plaatsbeschrijving
 • Overnamedocument voorzien voor gas, water en elektriciteit


Financieel beheer

 • Maandelijkse inning en doorstorting van de huur
 • Bij wanbetaling de huurder herinneren en indien nodig een aanmaning per aangetekend schrijven bezorgen
 • Afrekening van de gemeenschappelijke kosten bij mede-eigendom
 • Jaarlijkse huurindexatie
 • Up to date rapportage


Technisch beheer

 • Aanstelling van een technieker en opvolging herstellingswerken
 • Bij schadegevallen de nodige communicatie doen met de verzekeringspartij(en)
 • Jaarlijkse controle brandverzekering en onderhoud verwarmingsinstallatie
 • Op regelmatige basis het gebouw controleren

Advies in uw vastgoedpatrimonium

Patrimoniumvennootschappen

Aanpak op maat

Onze experts helpen in de begeleiding en verkoop van patrimoniumvennootschappen en deze zo goed mogelijk te structureren om een koper te vinden. We stellen een gepersonaliseerde verkoopstrategie op, zodat u tijdens de hele procedure in alle vertrouwen op ons kan rekenen.

Verkoopproces van patrimoniumvennootschappen

We starten met een kennismakingsgesprek om samen de beste aanpak te bepalen voor uw specifiek dossier.

Tijdens dit gesprek leggen wij u uit hoe we te werk gaan en hoe een aandelenverkoop verloopt en welke verschillende stappen daarvoor nodig zijn.

Doorgaans verloopt het traject in 10 stappen:

 1. Vastgoedaudit: Waardebepaling en taxatierapport van de eigendommen
 2. Waardebepaling van de aandelen van het bedrijf en juridische beoordeling van de patrimoniumvennootschap
 3. Voorbereiding van het presentatiedossier/memoradum (ondertekening van de opdracht, verzamelen van beschikbare documenten, administratief onderzoek, fotoreportage, enz.)
 4. Presentatie van het dossier aan potentiële kopers (discreet)
 5. Bezoeken aan de panden
 6. Onderhandelen over biedingen en voorwaarden (transactie zekerheid, prijs, enz.)
 7. Sluiten van een overeenkomst tussen koper en verkoper (intentieverklaring)
 8. Due diligence: ondersteuning voor beide partijen door middel van een technische, boekhoudkundige en fiscale due diligence.
 9. Opstellen van de verkoopovereenkomsten/verkoopmodaliteiten en verslagen van algemene vergaderingen
 10. Definitieve verkoop: ondertekening van de definitieve verkoopovereenkomst.


Strategisch vastgoedadvies&-audit (residentieel)

 • Gespecialiseerd advies omtrent uw vastgoedportefeuille.
 • Analyse van uw vastgoedpatrimonium door experts.
 • Begeleiding van aankoop tot verkoop.


4 stappen:

 1. Waardering van uw huidig vastgoed in uw onroerende vastgoedportefeuille.
 2. Benchmarken en aftoetsen van rendement, situatie, financiering, ontwikkelingsmogelijkheden, fiscale structuur, …
 3. Berekenen van impact op successieplanning.
 4. Vastgoedplan met concreet advies en optimalisatiemogelijkheden.

Investeer in vastgoed met een helder plan

Paulien Cockheyt
NL