Close

Wat als mijn huurder niet betaald?

Het is van groot belang om heel strikt de maandelijkse betaling van je huurder te controleren. Wanneer je ziet dat een betaling niet tijdig binnenkomt neem je best even contact met de huurder op om te huren wat de reden van wanbetaling zou kunnen zijn.

Indien hij 2 maand huur achter komt te staan ga je best over tot een aangetekend schrijven.

Indien ook dit niets oplevert zal je genoodzaakt zijn om verder stappen te ondernemen.

NL