Close

Een huurcontract opstellen, hoe begin ik eraan?

Huurcontract opstellen
Huurcontract opstellen

Ben je eigenaar van een appartement of huis geworden, maar ben je niet van plan er zelf in te gaan wonen? Wie investeert in een huurwoning krijgt daar doorgaans een stabiel rendement voor in de plaats. De huur die de huurder betaalt zorgt er namelijk voor dat je investering zich vanzelf afbetaalt, of het nu op korte of lange termijn is. Maar hoe begin je nu in godsnaam aan het  verhuren van een woning? En bij het opstellen van een huurcontract? We lichten toe!

Bepalen van de huurprijs

Een goede huurprijs bepalen is geen gemakkelijke opgave. Gelukkig kan je daarvoor beroep doen op de huurschatter. Die laatste geeft op basis van het adres en enkele andere aan te geven eigenschappen een duidelijke indicatie op de huurprijs die je kan vragen. 

Bovendien wordt in elk huurcontract ook steeds de indexering van de huurprijzen mee opgenomen. Dat geeft de verhuurder het recht om jaarlijks de huurprijs te evalueren en te verhogen naarmate de gestegen levensduurte, waarvoor naar de gezondheidsindex wordt gekeken. Weet je nog niet helemaal hoe je moet beginnen aan het bepalen van de huurprijs? Dan kan je de huurcalculator raadplegen.

Houd rekening met huurwetten

Wil je jouw huis of appartement verhuren? Dan zijn er verschillende wetten en regels waaraan zowel jij als de huurder moeten voldoen. Die worden samengevat in het huurcontract en kunnen lichtjes anders zijn binnen verschillende regio’s. Daarnaast wordt in het contract ook vermeld dat de betreffende woning ook aan alle (veiligheids)normen voldoet en over alle nodige vergunningen en certificaten beschikt. Het uiteindelijke contract moet je bij het kantoor van Rechtszekerheid bij jou in de buurt laten registreren en mag jij noch de huurder zomaar doorbreken. 

In het huurcontract staan onder andere de huurprijs bepaald, alsook de huurtermijn is omschreven. De verhuurder is verplicht om het huurcontract binnen de twee maanden na ondertekening te laten registreren. In het huurcontract moet een gedetailleerde plaatsbeschrijving verplicht mee opgenomen worden. En dat is niet alles wat er in het contract moet.

Wat moet je verplicht mee opnemen in een huurcontract?

Een huurcontract moet steeds verplicht op papier staan en ook schriftelijk ondertekend worden. Zaken die verplicht in het huurcontract moeten worden opgenomen, zijn:

  • Alle gegevens van de huurder en verhuurder (identiteit)
  • De startdatum van het huurcontract en de exacte duur ervan
  • De plaatsbeschrijving: een gedetailleerde omschrijving van de woning en de delen die ertoe behoren
  • De huurprijs en de te betalen waarborg van maximum drie maanden huur
  • De bijkomende kosten en lasten
  • Een verwijzing naar de ‘vulgariserende toelichting’ (brochure)

Zowel de verhurende partij als de huurder moeten over een origineel schriftelijk ondertekend exemplaar van het huurcontract beschikken. 

Let op: kies je ervoor om zelf een huurcontract op te stellen, dan verzamel je best informatie uit verschillende bronnen. Pas wanneer je zéker weet dat de informatie die je op het wereldwijde web vindt juist is, neem je die mee op in het contract. De informatie die je vindt is namelijk niet altijd correct en vergt een kritische blik. Niet helemaal zeker? Bij Altro Invest helpen we je met plezier verder en voorzien we je van alle nodige informatie. 

Wat is de duur van een huurcontract?

Een huurcontract kan voor verschillende termijnen worden opgesteld. Eentje van korte duur (max. 3 jaar), een van 9 jaar én een van levenslange duur (zolang de huurder leeft dus). Wanneer er geen termijn vermeld staat, gaat het altijd over een negenjarencontract. 

Wist je trouwens ook dat er een andere regeling voor een renovatiehuurovereenkomst geldt? Die informatie vind je hier.

Opzegging of verlenging van een huurcontract

In principe duurt een contract gerelateerd aan een huurwoning 9 jaar. Toch worden er in het huurcontract enkele opzegmogelijkheden voor zowel de huurder als de verhuurder opgenomen. Zo wordt een contract dat afloopt niet stopgezet eens de eindtermijn van het contract bereikt is. Wanneer huurder of verhuurder niet tijdig aangeven dat ze van plan zijn het contract stop te zetten, wordt het contract in principe stilzwijgend verlengd

Wil je als huurder je contract toch vroeger stopzetten omdat je zelf een woning gekocht hebt of omdat je naar elders verhuist? Dan kan dat niet zomaar. Afhankelijk van de termijn van het contract gelden er namelijk bepaalde regels voor. Ook de verhuurder kan zijn of haar huurder niet zomaar uit huis zetten. 

Ben je van plan een woning te verhuren, maar weet je niet hoe je dat best aanpakt? Bij Altro Invest helpen we je met plezier bij het verhuren van jouw woning én het opstellen van je huurcontract. Neem contact met ons op. 

NL