Close

Welke soorten investeringsvastgoed zijn er?

Welke soorten investeringsvastgoed zijn er?
Welke soorten investeringsvastgoed zijn er?

Wie wil beleggen in vastgoed moet in eerste plaats bepalen in welk soort vastgoed hij wil investeren. De vastgoedmarkt beschikt ondertussen over een uiteenlopend aanbod. We onderscheiden 8 soorten investeringsvastgoed met elk hun voor- en nadelen.

Residentieel Vastgoed (huizen, appartementen, woningen, ...)

Residentieel vastgoed is ongetwijfeld het meest gekende vastgoed om in te investeren en ook het meest gekochte en verkochte.

Het gaat hier om huizen, appartementen, woningen, gronden, bungalows, etc. 

Investeren in residentieel vastgoed is de meest pure vorm van vastgoedinvestering. U kiest zelf of u het pand gaat verhuren of er zelf in gaat wonen. Natuurlijk moet u wel zorgen indien u het pand gaat verhuren dat het op vlak van comfort, isolatie en onderhoud mee blijft met de normen van vandaag.

Hebt u een financiële tegenslag en wil u het pand verkopen, dan is dit geen enkel probleem.

Wie graag wil investeren in een appartement dient rekening te houden met het feit dat beslissingen over de gemeenschappelijke delen moeten gemaakt worden samen met de mede-eigenaars. Bij een woning kan u alles zelf beslissen.

Het beoogde rendement bij een investering in residentieel vastgoed ligt tussen de 2,5 % en 3,5 %.

Commercieel vastgoed (kantoren, handelszaken, winkels en horecazaken)

De wetgeving bij verhuur van commercieel vastgoed is anders dan bij residentieel vastgoed.

Bij de verhuur van commercieel vastgoed dienen we rekening te houden met het gemeen huurrecht. Een huurcontract voor een commerciële ruimte loopt in de meeste gevallen voor 9 jaar (waarbij deze 3 maal kan verlengd worden), hierdoor geniet de huurder een bijzondere bescherming.

Huurrendement bij commercieel vastgoed ligt doorgaans hoger. In sommige gevallen kunnen de rendementen gaan van 7% – 9%, al moeten we hierbij wel een kanttekening maken. Momenteel is er heel wat leegstand bij het commercieel vastgoed. En niemand weet hoe dit in de toekomst gaat evolueren.

Wie commercieel vastgoed in zijn/haar portefeuille heeft dient ook te weten dat de fiscale aspecten bij commercieel vastgoed minder interessant zijn.  Zo zal u meer belast worden in de personenbelasting. Wat dan weer wel interessant is, is dat u uw onroerende voorheffing door mag rekenen aan de huurder.

Assistentiewoningen

Een assistentiewoning of serviceflat is een woning, meestal een appartement of studio, waarin een 65-plusser zelfstandig kan wonen en daarbij beroep kan doen op een aantal gemeenschappelijke diensten (vb. winkel, kapper, restaurant,…)

Mensen die een assistentiewoning aankopen doen dit vaak voor zichzelf. Ze kopen die aan als ze nog jonger zijn en verhuren dit dan nog voor een periode tot ze er zelf in gaan wonen.

Er zijn twee nadelen aan dit soort vastgoed verbonden. Het eerste nadeel is dat u niet zelf kan instaan voor het beheer van u flat maar dat dit wordt uitgevoerd door een beheerder waardoor u dus niet zelf kan instaan voor het onderhoud en dergelijk.

Het tweede nadeel is een gevolg van de corona pandemie in combinatie met een overaanbod. Er zijn de laatste jaren heel wat assistentiewoning gebouwd terwijl de vraag gedaald is, het gevolg hier is dat er veel leegstand is.

Een assistentiewoning heeft op zich wel een correct rendement dat zich rond de 3% bevindt maar dit is op voorwaarde dat ze constant verhuurd is. Dit is op dag van vandaag een moeilijker verhaal geworden.

Studentenkamers of studentenkoten

Wie studerende kinderen heeft dacht er misschien al eens over na om te investeren in studentenkamers. Studentenkamers worden als een aparte vorm van vastgoed aanzien omdat er heel strikte regels zijn op vlak van stedenbouw, woonkwaliteit en brandveiligheid. In tegenstelling tot assistentiewoning hebben de studentenkamers geen gevolgen van de corona crisis ondervonden.

De opvolging van studentenkamers is intensiever dan bij residentieel vastgoed. Dit omdat contracten vaak van korte duur (1 jaar) zijn en de slijtage van uw gebouw meestal hoger ligt. Het rendement bij een investering in een studentenkamer is ongeveer 4%. Studentenkamers zijn vaak betaalbaar waardoor het voor vele mensen mogelijk is om dergelijke investering te doen.

Tweede verblijf

Veel mensen dromen van een appartement aan de Belgische kust of een huisje in het buitenland. Het grootste voordeel van dit soort investering is dat u er ook effectief zelf gebruik kan van gaan maken.

Het rendement van een tweede verblijf is eerder aan de lage kant. Het rendement bedraagt ongeveer 1,5%. De reden van de eerder lage rendement is enerzijds de lage bezettingsgraad doordat tweede verblijven meestal geboekt worden in de vakantieperiodes/ hoogseizoen en anderzijds omdat het beheer meestal moet uitbesteed worden.

Bouwgronden

Investeren in een bouwgrond heeft één heel groot voordeel: weinig tot geen opvolging nodig. Wat de prijzen van bouwgronden betreft zijn deze de laatste 20 jaar zeker heel sterk gestegen, de laatste jaren zien we dat deze aan het stabiliseren zijn. Grote meerwaardes realieren indien u nu een bouwgrond aankoopt wordt moeilijker.

Het nadeel van bouwgrond in de vastgoedportefeuille te hebben is dat u hier geen recurrent inkomen kan van gaan krijgen daar uw bouwgrond niet kan verhuren. Dit zorgt ervoor dat het rendement enkel en alleen kan bekomen worden door meerwaarde te realiseren bij verkoop. Indien u op korte tijd een bouwgrond aankoopt en daarna weer verkoopt dient rekening te houden met een eventueel meerwaardebelasting.

Garages

Net zoals studentenkamers zijn garage een laagdrempelige vastgoedinvestering. De startprijs van een garage is ongeveer 20.000,00 euro. Garages hebben weinig onderhoud nodig en kennen zo goed als geen slijtage.

Het rendement van een garage ligt gemiddeld tussen de 3% en de 5%. De administratieve handelingen bij de verhuur van een garage liggen in lijn van deze bij een verhuur van residentieel vastgoed. Huurinkomsten boven de 15.000,00 euro, worden met 21% belast. Momenteel is de leegstand bij garages eerder nihil maar we kunnen niet voorspellen hoe de mobiliteit zal gaan evolueren in de toekomst.

Hotelkamers

Hotelkamers lijken de dag van vandaag wel immens populair. Bij dergelijk investeringen is echter enige voorzichtigheid geboden. Als je een hotelkamer koopt, koop je eigenlijk een financieel product zoals aandelen of fondsen op de beurs. Hierdoor spreekt me niet meer over een zuivere vastgoedinvestering.

Het rendement van een investering in een hotelkamer staat of valt met het beheer en de uitbating van een hotel. Is het hotel niet volledig volgeboekt, dan deelt het rendement mee in de klappen.

Het doorverkopen van een hotelkamer is vaak moeilijk. Indien de bezettingsgraad niet hoog is en het rendement van de kamer niet hoog is zal je ook moeilijk een koper vinden.

Conclusie

Het is nu meer dan ooit interessant om te investeren in vastgoed.

Welke vastgoedinvestering u nu het beste doet is heel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Altro Invest begeleidt u, volledig vrijblijvend, bij de aankoop van de juiste vastgoedinvestering. Waarbij we geloven in een aanpak van A tot Z. Zodat uw keuze gebaseerd is op een weloverwogen plan. 

Samen wegen we alle voor- en nadelen tegen elkaar af en berekenen we het potentieel rendement van het vastgoed dat aan uw wensen en verwachtingen voldoet.

Zo geniet u zorgeloos en over meerdere jaren heen van een mooi rendement op uw vastgoedinvestering en profiteert u, bij een eventuele verkoop, van een grote meerwaarde.

Wil jij starten met investeren in vastgoed? Dan staat Altro Invest voor u klaar. 

Wenst u met ons in contact te komen? Dan vindt u hier alle informatie

Wenst u een kijkje te nemen op ons platform dan kan dit via volgende link. 

NL