Close

Een optimale vastgoedinvestering start met een goede vastgoedplanning

Een optimale vastgoedinvestering start met een goede vastgoedplanning
Een optimale vastgoedinvestering start met een goede vastgoedplanning

Hoewel traditioneel beleggen in vastgoed voor veel beleggers weinig voordelig kan lijken – lees ‘saai’ kan lijken – omwille van het rendement dat in mindere mate exponentieel de lucht in kan schieten zoals dit bij aandelen het geval is, is beleggen in vastgoed een belegging die zowel veilig is, als rendeert. Wie wil beleggen op de beurs of in fondsen maakt eerst zijn huiswerk en start met een bepaalde strategie. Wie wil investeren in vastgoed doet dit echter meestal op het gevoel. Waarom toch? Een doordachte vastgoedstrategie is naar onze mening minstens even belangrijk als uw investeringsvastgoed zelf.

Waarom vastgoedplanning?

Hoe past vastgoed binnen uw beleggingsportefeuille? Wat zijn fiscaal de meest voordelige wegen? Welk rendement mag u verwachten van uw vastgoedbelegging? De aankoop van vastgoed is vaak een ingewikkelde aangelegenheid. U streeft immers naar het hoogste rendement en het grootste fiscale voordeel.

Door in te zetten op een strategische vastgoedplanning zorgt u ervoor dat u probleemloos vastgoed kunt verwerven én vererven. Het berekenen van het beste evenwicht tussen eigen en vreemd vermogen is essentieel zodat u zowel op fiscaal vlak als op vlak van rendement steeds voor de beste weg kiest.

Hieronder zetten we kort de te volgen stappen op een rijtje voor een optimale vastgoedinvestering.

1. Het kiezen van de juiste strategie

Samen met u werken wij een vastgoedstrategie die past binnen uw persoonlijke situatie en het gekozen risicoprofiel. Investeren in vastgoed doet men immers voor de lange termijn en een goed onderbouwde lange termijnvisie hebben is dan ook onlosmakelijk verbonden met het al dan niet succesvol beleggen in vastgoed.

2. Selectie van investeringsvastgoed

Eens de strategie vastligt, helpen wij u bij het selecteren van panden/projecten die voldoen aan de criteria van succesvol investeren in vastgoed. Onze ervaring en knowhow wordt dus ingezet om te bepalen wat u moet kopen, waar u het moet kopen en aan welke prijs u het moet kopen.

3. Financiële en fiscale optimalisatie bij de aankoop

Nu de vastgoedtransactie duidelijk afgelijnd is, gaan wij u helpen bij de manier waarop u het pand best aankoopt. Dit wil zeggen dat wij u zullen adviseren omtrent de meest optimale structuur om de aankoop te realiseren, zowel vanuit financieel (financiering) en fiscaal oogpunt, als naar successieplanning.

4. Beheer van uw opbrengsteigendom

Vastgoed blijft een aantrekkelijke, veilige investering. Maar weinig mensen die willen investeren in vastgoed,  zien zich als ‘huisbaas’. Dat hoeft ook niet, want door het beheer uit te besteden aan een rentmeester geniet u het rendement zonder de lasten. Een optimaal beheer van uw investeringsvastgoed zorgt ook voor een optimalisatie van uw rendement.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek, de koffie zal voor u klaar staan.

NL